Panel logowania

Z nami zmianę
wprowadza się łatwiej

 

Dynamicznie zmieniające się warunki otoczenia rynkowego wymuszają ciągłą zmianę. Naszymi klientami były zarówno dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwa, których wzrost wymuszał zastosowanie nowych form organizacyjnych i metod zarządzania, jak i firmy, które boleśnie zderzyły się z trudnościami rynkowymi.

Jeśli:

  • Rozwinąłeś firmę i pracujesz już w niej 25h na dobę
  • Nie masz czasu dla rodziny
  • Nie byłeś na urlopie od ….. lat
  • Decydujesz o wszystkim w swojej firmie

lub

  • Tracisz klientów
  • Masz coraz większe zatory płatnicze
  • Brakuje Ci coraz częściej środków na wypłaty i zakupy surowców

 

I CHCESZ TO ZMIENIĆ

To skontaktuj się z nami

Bez żadnych zobowiązań z Twojej strony określimy potencjalną płaszczyznę współpracy i przedstawimy wstępny zarys projektu zmian.

Jeśli chcesz to zmienić, ale nie chcesz dokonywać zmian – to weź pod uwagę, że trudno oczekiwać nowych rezultatów robiąc wciąż to samo.

 

Zazwyczaj nasi klienci zatrudniali min. kilkadziesiąt osób, posiadali min. 5 mln zł przychodu rocznego, działali w zakresie produkcji elektromechanicznej, usług budowlanych, produkcji i wdrażania oprogramowania lub działalności handlowej. Współpraca obejmowała diagnozę, wypracowanie projektu zmian, wdrożenie zmiany.