Panel logowania

Kontrola jest najwyższą formą zaufania, audyt to coś więcej

 

W zależności od potrzeb klienta możemy przeprowadzić audyt projektu:

  • Ex-ante – czyli przed realizacją projektu
  • Interim – w trakcie realizacji projektu
  • Ex-post – po zakończeniu realizacji projektu

Jeśli:

  • Nie jesteś pewny, czy Twoja organizacja podoła wyzwaniom projektu
  • Nie jesteś pewny, czy projekt nie jest obarczony zbyt wielkim ryzykiem

To skontaktuj się z nami

Bez żadnych zobowiązań z Twojej strony na podstawie krótkiego opisu projektu sporządzimy ofertę audytu ex-ante projektu.

Jeśli:

  • Napotykasz wciąż na trudności organizacyjne w realizacji projektu
  • Nie jesteś pewny, kiedy skończysz projekt
  •  Nie jesteś pewny, czy zarobisz na projekcie
  • projekt jest obarczony dużym ryzykiem

To skontaktuj się z nami

 

Bez żadnych zobowiązań z Twojej strony na podstawie krótkiego opisu projektu oraz charakteru występujących trudności sporządzimy ofertę audytu Interim projektu.

Jeśli:

  • Projekt został zakończony i miało być lepiej, a wyszło jak zawsze

To skontaktuj się z nami

Bez żadnych zobowiązań z Twojej strony na podstawie krótkiego opisu projektu sporządzimy ofertę audytu ex-post projektu.

 

 

Efektem każdego z audytów jest raport zawierający diagnozę sytuacji oraz zalecane działania mające na celu optymalizację realizacji projektu lub sugerowane zmiany organizacyjne do kolejnych projektów.