Panel logowania

Z nami zmianę
wprowadza się łatwiej

 

Dynamicznie zmieniające się warunki otoczenia rynkowego wymuszają ciągłą zmianę. Naszymi klientami były zarówno dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwa, których wzrost wymuszał zastosowanie nowych form organizacyjnych i metod zarządzania, jak i firmy, które boleśnie zderzyły się z trudnościami rynkowymi.

Jeśli:

 • Rozwinąłeś firmę i pracujesz już w niej 25h na dobę
 • Nie masz czasu dla rodziny
 • Nie byłeś na urlopie od ….. lat
 • Decydujesz o wszystkim w swojej firmie

lub

 • Tracisz klientów
 • Masz coraz większe zatory płatnicze
 • Brakuje Ci coraz częściej środków na wypłaty i zakupy surowców

 

I CHCESZ TO ZMIENIĆ

To skontaktuj się z nami

Bez żadnych zobowiązań z Twojej strony określimy potencjalną płaszczyznę współpracy i przedstawimy wstępny zarys projektu zmian.

Jeśli chcesz to zmienić, ale nie chcesz dokonywać zmian – to weź pod uwagę, że trudno oczekiwać nowych rezultatów robiąc wciąż to samo.

 

Zazwyczaj nasi klienci zatrudniali min. kilkadziesiąt osób, posiadali min. 5 mln zł przychodu rocznego, działali w zakresie produkcji elektromechanicznej, usług budowlanych, produkcji i wdrażania oprogramowania lub działalności handlowej. Współpraca obejmowała diagnozę, wypracowanie projektu zmian, wdrożenie zmiany.

Dobrze zaplanowany projekt mniej boli

 

Projekty są obciążone co raz większym ryzykiem. Dobre zaplanowanie projektu pozwala na uniknięcie lub zminimalizowanie wielu zagrożeń.

Jeśli:

 • startujesz z innowacyjnym projektem
 • skala projektu jest kilkakrotnie większa od wcześniej realizowanych
 • projekt będzie realizowany dla prestiżowego klienta
 • mocno zabolały Cię poprzednie projekty
 • nie masz wiedzy/doświadczenia w planowaniu i organizacji projektów

To skontaktuj się z nami

Bez żadnych zobowiązań z Twojej strony na podstawie krótkiego opisu projektu sporządzimy ofertę współpracy.

Zazwyczaj nasi klienci mieli do zrealizowania projekt inwestycyjny lub organizacyjny o zakresie znacznie przekraczającym dotychczasowe przedsięwzięcia. Budżety projektów wynosiły od kilku do kilkuset milionów złotych. Czasy realizacji wynosiły od kilku dni do 2,5roku.

 

Współpraca obejmowała przeprowadzenie warsztatów planistycznych, których efektem był plan realizacji projektu obejmujący harmonogram (także w MS Project), analizę i plan zarządzania ryzykiem projektu, plan komunikacji projektu, strukturę organizacyjną projektu oraz inne plany i analizy wynikające ze specyfiki projektu (np. plan działań PR czy plan zarządzania jakością). 

Kontrola jest najwyższą formą zaufania, audyt to coś więcej

 

W zależności od potrzeb klienta możemy przeprowadzić audyt projektu:

 • Ex-ante – czyli przed realizacją projektu
 • Interim – w trakcie realizacji projektu
 • Ex-post – po zakończeniu realizacji projektu

Jeśli:

 • Nie jesteś pewny, czy Twoja organizacja podoła wyzwaniom projektu
 • Nie jesteś pewny, czy projekt nie jest obarczony zbyt wielkim ryzykiem

To skontaktuj się z nami

Bez żadnych zobowiązań z Twojej strony na podstawie krótkiego opisu projektu sporządzimy ofertę audytu ex-ante projektu.

Jeśli:

 • Napotykasz wciąż na trudności organizacyjne w realizacji projektu
 • Nie jesteś pewny, kiedy skończysz projekt
 •  Nie jesteś pewny, czy zarobisz na projekcie
 • projekt jest obarczony dużym ryzykiem

To skontaktuj się z nami

 

Bez żadnych zobowiązań z Twojej strony na podstawie krótkiego opisu projektu oraz charakteru występujących trudności sporządzimy ofertę audytu Interim projektu.

Jeśli:

 • Projekt został zakończony i miało być lepiej, a wyszło jak zawsze

To skontaktuj się z nami

Bez żadnych zobowiązań z Twojej strony na podstawie krótkiego opisu projektu sporządzimy ofertę audytu ex-post projektu.

 

 

Efektem każdego z audytów jest raport zawierający diagnozę sytuacji oraz zalecane działania mające na celu optymalizację realizacji projektu lub sugerowane zmiany organizacyjne do kolejnych projektów.